Bediening van dumpers

Wieldumper

E-rupsdumper DT10e

E-wieldumper DW15e

Dual View-dumper

Leer hoe u Wacker Neuson-dumpers veilig en efficiënt bedient. Onze instructievideo's helpen u om uw vaardigheden te verbeteren en tegelijkertijd de veiligheid op de bouwplaats te optimaliseren. Per slot van rekening is een veilige bediening van Wacker Neuson-dumpers cruciaal voor een soepele uitvoering van bouwprojecten.

Onze video's laten zien hoe u de dumper op de juiste manier bedient, laad- en loswerkzaamheden veilig uitvoert en mogelijk risico's minimaliseert. Bekijk onze instructievideo's voor diepgaandere kennis van een juiste bediening van Wacker Neuson-dumpers om uw bouwprojecten tot een succes te maken.

De informatie in deze video's is niet definitief en volledig, maar geeft slechts een beknopt overzicht van de basale bedieningsfuncties. De video's dienen niet ter vervanging van de gebruiksaanwijzing en de veiligheids- en gevareninstructies. Lees daarom altijd met de machine meegeleverde documentatie en neem aan de plaatselijk geldende voorschriften in acht.