Instructies voor milieubescherming

Weggooien van batterijen

Voor klanten in EU-landen

Enkele van onze apparaten bevatten één of meerdere batterijen of accu's (hierna gezamenlijk "de batterij" genoemd). Deze batterijen vallen onder de Europese richtlijn 2006/66/EG voor (oude) batterijen en (oude) accu's alsmede de bijbehorende landelijk wetgevingen. De batterijrichtlijn geeft daarbij het kader voor een voor de hele EU geldende omgang met batterijen.
De batterijen zijn voorzien van het hiernaast getoond symbool van een doorgestreepte vuilnisbak. Onder dit symbool bevindt zich bovendien een aanduiding voor de schadelijke stof die het bevat, namelijk "Pb" voor lood, "Cd" voor cadmium en "Hg" voor kwik.
Batterijen mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid. Als eindgebruiker mag u gebruikte batterijen alleen weggooien via de fabrikant of de handelaar of ze eventueel afgeven bij speciaal daarvoor bedoelde verzamelpunten (wettelijke teruggaveplicht). Het afgeven van batterijen is gratis. Handelaren en fabrikant zijn verplicht deze batterijen terug te nemen en conform de richtlijnen te recyclen of als bijzonder afval weg te gooien (wettelijke terugnameplicht). U kunt de bij ons aangeschafte batterijen ook na gebruik aan ons teruggeven. Wanneer u de batterijen niet persoonlijk bij één van onze vestigingen kunt afgeven, frankeert u het retourpakket dan voldoende. Let u ook op eventuele aanwijzingen hierover in het koopcontract of de algemene voorwaarden van uw verkooppunt.
Wanneer de batterij op de juiste manier wordt weggegooid, worden negatieve gevolgen voor mens en milieu voorkomen, kunnen schadelijke stoffen doelgericht worden verwerkt en kunnen waardevolle grondstoffen worden hergebruikt.

Voor klanten in andere landen

Enkele van onze apparaten bevatten één of meerdere batterijen of accu's (hierna gezamenlijk "de batterij" genoemd). Wanneer de batterijen op de juiste manier worden weggegooid worden negatieve gevolgen voor mens en milieu voorkomen, kunnen schadelijke stoffen doelgericht worden verwerkt en kunnen waardevolle grondstoffen worden hergebruikt. Wij adviseren u daarom de batterijen niet met het normale huisvuil weg te gooien, maar ze af te geven voor gescheiden en milieuvriendelijke afvalverwerking. Ook nationale richtlijnen verplichten soms tot de gescheiden afvalverwerking van batterijen. Informeert u zich alstublieft over de geldende voorschriften in uw land voor het weggooien van batterijen.
 

Weggooien van oude elektrische en elektronische apparaten


Voor klanten in EU-landen

Enkele van onze apparaten vallen onder de Europese richtlijn 2002/96/EG voor ouder elektrische en elektronische apparaten (Waste Electrical and Electronical Equipment - WEEE) alsmede onder de betreffende nationale richtlijnen. De WEEE-richtlijn geeft daarbij het kader voor een voor de hele EU geldende omgang met oude elektrische apparaten.
Deze apparaten zijn voorzien van het hiernaast getoonde symbool van een doorgestreepte vuilnisbak. Dit betekent dat ze niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid maar moeten worden afgegeven voor gescheiden milieuvriendelijke afvalverwerking.
Deze apparaten worden beschouwd als professionele elektrische gereedschappen uitsluitend voor commercieel gebruik (zgn. B2B-apparaten conform de WEEE-richtlijn). In tegenstelling tot voornamelijk in particuliere huishoudens gebruikte apparaten (zgn. B2C-apparaten)  mogen deze apparaten daarom in sommige EU-landen, bijv. in Duitsland, niet bij de verzamelplaatsen van de publiekrechtelijke afvalverwerkende instanties (bijv. gemeentelijke vuilstortplaatsen) worden afgegeven. Informeert u zich in geval van twijfel alstublieft bij uw verkooppunt over de wettelijke wijze voor het weggooien van elektrische B2B-apparaten in uw land en zorgt u ervoor dat uw apparaten volgens de geldende wettelijke voorschriften worden weggegooid. Let u alstublieft ook op eventueel aanwijzingen hierover in het koopcontract of in de algemene voorwaarden van uw verkooppunt.
Wanneer deze apparaten op de juiste manier wordt weggegooid worden negatieve gevolgen voor mens en milieu voorkomen, kunnen schadelijke stoffen doelgericht worden verwerkt en kunnen waardevolle grondstoffen worden hergebruikt.

Voor klanten in andere landen

Wanneer elektrische apparaten op de juiste manier wordt weggegooid worden negatieve gevolgen voor mens en milieu voorkomen, kunnen schadelijke stoffen doelgericht worden verwerkt en kunnen waardevolle grondstoffen worden hergebruikt. Wij adviseren u daarom elektrische apparaten niet met het normale huisvuil weg te gooien, maar ze af te geven voor gescheiden en milieuvriendelijke afvalverwerking. Ook nationale richtlijnen verplichten soms tot de gescheiden afvalverwerking van elektrische en elektronische producten. Informeert u zich alstublieft over de geldende voorschriften in uw land voor het weggooien van elektrische apparaten.